Sat Nam Rasayan Logo
Inhoud
Opleidingsstructuur
Examen
Leraren

Inschrijfformulier level 2 SNR – 2019

Level 2 – Healer
In dit 2e deel van de Sat Nam Rasayan Opleiding wordt opgeleid tot healer. Dit onderdeel beslaat 2 jaar. In de eerste 2 jaar krijg je de nieuwe stof aangeboden en oefen je ermee, thuis en op de opleiding.
De eerste 2 jaar bestaan in principe per jaar uit 4 dagen van 6 uur met Guru Dev en 8 dagen van 6 uur met door Guru Dev opgeleide leraren.

Inhoud
In dit deel van de opleiding verdiept en verbreedt de leerlinghealer zijn relatie met de Sacred Space. Het ontwikkelen van deze relatie is het belangrijkste aspect van het leerproces: het is de stabiliteit en intensiteit van deze relatie die healing brengt.
De 5 onderwerpen, waarin geëxamineerd wordt, zijn:
Elementen, Vormen , Resonnatie, De kunst van het weten en de Droomstaat .
Deze technieken stellen je in staat sneller, dieper en efficiënter te werken. Ook leer je waarom en bij welke problemen je voor een bepaalde techniek kiest. Naast deze technieken kan in de volgende 2 jaar een rijkdom aan facetten van Sat Nam Rasayan behandeld worden, b.v. helen met klank, het verwijderen van afval- en gifstoffen en het toedienen van genezende stoffen louter m.b.v. het bewustzijn, het gebruik van communicatie als een genezend element, werken met nadi’s (energiebanen), etc.

Het werk van een meester als Guru Dev is steeds in ontwikkeling. Behalve de vaste onderdelen van de opleiding zal hij waarschijnlijk andere onderwerpen behandelen, misschien de bovenstaande, misschien heel andere. Zijn lessen zijn er vooral op gericht onze relatie met de Sacred Space te stabiliseren en te verdiepen. Ook leer je een diagnose te stellen, een behandeldoel en een behandelplan op te stellen en je behandeling te doseren. Bovendien wordt er ingegaan op verschillende ondersteunende disciplines, zoals yoga, meditatie, kennis van voeding als geneesmiddel en humanologie. Anecdotes en verhalen uit verschillende spirituele tradities, tezamen met de leer van het bewustzijn, zowel op een Universeel als op een persoonlijk niveau, maken deel uit van de opleiding.

“In Sat Nam Rasayan ontwikkel je je sensitiviteit en in het begin vlieg je. Het leek alsof de deur gesloten was en opeens
gaat de deur open en daar voor je is het hele Universum. Als je in Sat Nam Rasayan groeit, wordt elke ervaring in je leven een oneindige mogelijkheid. Dat is de eigenschap van de neutral mind.”
Guru Dev Singh

De beslissing om de level 2 opleiding Sat Nam Rasayan te doen is voor de healer een keuze voor een leven waarin zij de wereld en het leven intens ervaart en een intuïtief weten over de samenhangen ontwikkelt. De studie biedt de deelnemer veel mogelijkheden voor persoonlijke, professionele en spirituele ontwikkeling.

“Het leren en beoefenen van deze methode transformeert ons bestaan in een soort bestemming. We merken nu, dat we niet meer passief door het Universum ingeademd worden en als offer door het leven dienen te gaan, luttele seconde tot het einde genaderd. In plaats daarvan beginnen we een actieve en creatieve rol te spelen en worden we bewust van de verbanden tussen onszelf en het geheel. Hier ligt een innerlijk avontuur voor ons, wat wij onszelf nooit hadden kunnen voorstellen en van welke natuur en lichtkracht we ons geen benul hebben.” (M. Manor, Paris). Het healen is een geschenk, dat we aan onszelf en de wereld geven.

Inhoud opleiding
In level 1 hebben we een stabiele basis voor het werken met de “Sacred Space” gelegd en daarmee de mogelijkheid van het healen ontwikkelt. In level 2 zullen we leren, diagnoses te stellen, nog effectiever en preciezer te werken om patiënten te helpen. We zullen alles leren, wat je als Sat Nam Rasayan healer weten moet.

Een Sat Nam Rasayan healer heeft de mogelijkheid, precies te werken en bijvoorbeeld meridianen, chakra’s, spieren, gewrichten en organen alleen met behulp van de kracht van het bewustzijn doelgericht te behandelen. Hij kan het pranische lichaam en de elementen beheersen en is zich over de complexiteit van het geheel en de gezondheidstoestand van een persoon bewust. Door het voelen en de directe ervaring weet de healer waar het zwaartepunt voor een succesvolle behandeling ligt en wat als eerste behandeld dient te worden. Hij is in staat, een behandelplan op te stellen, dat de cliënt in zijn healings- en ontwikkelingsproces ondersteunt.

De 5 onderdelen van de opleiding

o Vormen
We zullen de verschillende vormen in relatie met de “sacred space” brengen en zo de genezende werking onderzoeken. Bijv. zitten in een kring, mudras (handhoudingen) of symbolen van verschillende tradities.

o Elementen
De mens en de wereld zijn een samenspel van de elementen (in de indische traditie: aarde, water, vuur, lucht en ether). We leren met de elementen te werken en deze in de patiënt in balans te brengen.

o Droomtoestand
De healer kent het symbolische proces van zijn eigen bewustzijn. Daaruit ontstaan bijzondere mogelijkheden bij het healen. (Er worden geen dromen uitgelegd.)

o Art of Knowing (Kunst van het weten)
Hier geven wij onze schijnbare zekerheden en kennis op. Alleen zo kunnen we leren, de werkelijkheid direct te ervaren en de toestand van een patiënt te herkennen.

o Impact (voorheen resonantie)
We leren waar te nemen, hoe bij healing van een lichaamsdeel het effect is op het gehele systeem van de persoon en zijn omgeving. Deze waarnemingen helpen ons nauwkeuriger te werken.

De opleidingsstructuur

  • De opleiding duurt 2 jaar.
  • In deze 2 jaar worden 22 cursusdagen gegeven (waarvan 4 dagen met Guru Dev Singh).
  • Tijdens de laatste 3 maanden is een studie, verdieping van door het wekelijks behandelen van een cliënt en daar een verslag van te maken.
  •  Er wordt aanbevolen om je ook bij een oefengroep aan te sluiten om hetgeen wat je geleerd hebt verder uit te diepen.

Daarnaast wordt aanbevolen:

  • Aan een Sat Nam Rasayan Retreat deel te nemen. Bijvoorbeeld in Perugia (Italie) elk jaar in het begin van December.

Opleidingsdagen level 2 – 2019
10 Februari Sat Atma
17 March Sat Atma
14 April Siri Ram
26 Mai Siri Ram
30 Juni Sat Atma
08 September Siri Ram (let op: gewijzigd naar 15 september)
13 October Siri Ram
02/03 November Siri Ram – the Night of the Healer. (let op: gewijzigd naar 4/5 januari 2020)

Opleidingskosten
Betaling van het totaalbedrag van 680 euro 2 weken voor het begin van de opleiding. Betaling in 8 maandelijkse termijnen van 90 euro is ook mogelijk, steeds per de eerste van de maand Februari tot en met September 2017, gezamenlijk 720 euro.

De betaling van de opleidingskosten is in 2 jaar opgedeeld. Bij enkelvoudige betaling in januari 2017 bedragen de kosten 680 euro per jaar. Totale kosten level 2 is 1.320 euro exclusief de kosten voor de 4 extra opleidingsdagen met Guru Dev Singh (100 euro per dag), alsook examengeld van level 2 (108 euro) als ook je reiskosten, overnachtingskosten en etenskosten zijn niet meegeteld in de opleidingskosten.

Opleidingsdagen met Guru Dev Singh
2 opleidingsdagen met Gurudev Singh op 14 en 15 Januari 2017 in Amsterdam, zijn niet inbegrepen in de opleidingskosten. Voor het vrijwillige examen van level 1 is het nodig dat je 4 dagen met Guru Dev Singh per jaar volgt. De kosten voor de andere 2 opleidingsdagen met Guru Dev Singh (bijv. In Düsseldorf, Darmstadt, Hamburg) zijn 100,- euro per dag.
Meer informatie kun je daarover krijgen bij de organisatoren van het betreffende weekend.

Examen voorwaarden

  • Afgerond examen van level 1
  • Regelmatige deelname aan de lessen.
  • Verslag van de behandeling van een patiënt gedurende 3 maanden. (Diagnose, behandelplan, vorderingen). Dit verslag is het afstudeerwerk voor level 2.

Nadat het examen met goed gevolg is afgelegd, krijgt de deelnemer een certificaat level 2: “Sat Nam Rasayan healer” van de “Sat Nam Rasayan International Foundation” in Amsterdam.

Opleidingsvoorwaarden en Studiebelasting.

Voor deelname aan Level 2 van de opleiding is deelname aan Level 1 vereist evenals het met succes afgelegde examen Level 1. Evenals in Level 1 is de regelmatige deelname aan de lesdagen vereist. Daarnaast is het heel belangrijk om dagelijks te mediteren en regelmatig te oefenen! De studiebelasting van de opleiding Level 2 bestaat uit de 8-9 lesdagen in Amsterdam, 4 lesdagen met Guru Dev elders, dagelijkse meditatie van minstens 31 minuten (naar eigen inzicht uit te breiden) en regelmatig oefenen met een proefpersoon in eigen omgeving, ca. 6 uur per maand. De studiebelasting van Level 2 per week ligt rond de 5 uur per week.

Bovendien is er aan het eind van Level 2 een studieproject waarin je gedurende 3 maanden een patiënt regelmatig behandelt en hier een verslag over schrijft. Studiebelasting: 15-20 uur minstens.

De leraren en organisatoren van de opleiding verplichten zich, de beste lessen te geven, de opleiding geordend te laten verlopen en wijzigingen in opleidingsplaats of lesdagen op tijd bekend te maken.

Voor de opleiding zijn geen studiematerialen, zoals boeken, DVD’s etc., nodig behalve de informatie en ervaringen die je in de lessen krijgt en de informatie over de meditaties die we gedaan hebben.

 

 

Meer informatie bij
Kahita Hari Nam K.                                               Amrit Sadhana Kaur
Tel. +31 (0) 6 27 14 63 80                                    Telno. +31 (0)6-13573026
eMail harinamk@gmail.com                               eMail amrit.sadhana.k.7@gmail.com 

 

Sat Nam Rasayan® is een gedeponeerd merk van de
Sat Nam Rasayan International Foundation Amsterdam.