10e Kundalini Surjhee 1 – 5 mei 2019

Surjhee is een intense meditatie van 11.000 herhalingen van deze prachtige shabad, ‘Kundalini Surjhee Satsangat’, ter ere van Guru Ram Das. (Deze Shabad is te vinden op pagina 1402 in de heilige Siri Guru Granth Sahib ji). Samen zullen we vijf dagen zitten tot 11.000 herhalingen zijn voltooid voor een totaal van ongeveer 66 uur.

In tegenstelling tot elke andere cursus die je hebt gevolgd, is de enige leraar in de dagen van de meditatie de prachtige Shabad Guru zelf. Dit is een zeer diepe en serieuze meditatie voor bewuste mensen met een sterke spirituele discipline. Voorbeeld van een dag: de Shabad zal continu spelen, 24 uur per dag als de cursus start. Je bent van harte welkom om jezelf op gang te brengen om de 17 uur van meditatie die je nodig hebt voor die dag te krijgen. Je hoeft niet altijd in de groep te zitten of in de meditatiehal te blijven. We hebben de shabad voor u beschikbaar om te downloaden naar uw persoonlijke MP3-speler als u wilt opstaan ​​en rondlopen. Het wordt aanbevolen dat u opstaan ​​en gedurende ten minste 10 minuten per uur bewegen. Het is aan elk individu om zijn of haar persoonlijke en slaapbehoeften in te stellen en elke dag nog 17 uur aan meditatie te volbrengen. Afhankelijk van de exacte muzikale Shabad die we gebruiken, zullen deze nummers iets worden aangepast.

Zorg ervoor dat je genoeg matten en kussens meeneemt om comfortabel te zitten, tulband / hoofddeksel, een timer en een pen, een Mp3-speler met de Mantra is handig, papier om je zittingen bij te houden. U hoeft geen beddengoed of handdoeken mee te nemen.

We hebben gedeelde kamers (4 tot 9 eenvoudige slaapkamers, enkele + tweepersoonskamers zijn ook beschikbaar – beperkt), drie vegetarische maaltijden: ontbijt, lichte lunch en diner.

Als Guru Dev Singh niet kan reizen ten tijde van de Surjhee, zal hij deelnemen via Mexico. Het reciteren heeft geen specifieke plaats nodig om de kracht van de Surjhee mantra te behouden, het kan vanaf elke afstand. Guru Dev Singh heeft Sadhu Singh, Hari Singh, Hari Nam Kaur en anderen gekozen om de Surjhee te faciliteren. Er is ook een videostream.

Registreer hier voor Kundalini Surjhee 2019.

Locatie: Kasteel de Berckt (dichtbij Venlo).
We kijken er naar uit je te zien! 1-5-5.2019, de cursus begint op woensdag om 17.00 uur en eindigt na de lunch op zondag ca. 13:00.

… | Flyer 2019 en

… | Surjhee Text
… | Mantra Download (103 MB)

10th Kundalini Surjhee 1st – 5th of May 2019

Join Guru Dev Singh and other Sat Nam Rasayan teachers to perform a profound meditation of 11,000 repetitions of the beautiful shabad, Kundalini Surjhee Satsangat, in praise of Guru Ram Das. This Shabad is found on page 1402 in the holy Siri Guru Granth Sahib ji. Together we’ll sit for five days until 11,000 repetitions have been completed for a total of about 66 hours. Unlike any other course you have taken, during the days of the meditation the only teacher is the magnificent Shabad Guru itself. This is a very deep and serious meditation for conscious people who have a strong spiritual discipline.

Example of a day: The Shabad will be playing continuously, 24 hours a day once the course starts. You are welcome to pace yourself in order to get the 17 hours of meditation you need for that day. You do not have to always sit in the group or stay in the meditation hall. We will have the shabad available for you to download onto your personal MP3 player if you would like to get up and move around. It is recommended that you get up and move for at least 10 minutes in each hour. It is up to each individual to pace their personal and sleep needs, and still accomplish 17 hours of meditation each day. Depending on the exact musical Shabad we use, these numbers will adjust slightly.

Make sure that you bring enough mats and cushioning to sit comfortably, turban/headdress, a timer and a pen, a Mp3-Player with the Mantra is helpful, paper to keep track of your sittings. You don`t need to bring bed clothes or towels. We have shared rooms (4 to 9 basic bedrooms, single + double rooms are also available – limited), three vegetarian meals: breakfast, light lunch and dinner.

If Guru Dev Singh cannot travel at the time of the Surjhee he will be participating and holding the space from Mexico. The recitation doesn’t need a specific place to hold the power of the Surjhee mantra and it can be held from any distance, to work perfectly.

Guru Dev Singh has chosen Sadhu Singh, Hari Singh, Hari Nam Kaur and others to facilitate the Surjhee. With all love and looking forward to serve you at the Surjhee Japa.

Join a memorable and powerful surjhee. Guru Dev is one of the few great masters alive and it’s a blessing and unique opportunity to participate in any of his courses. A video stream is arranged and we are looking forward to experience this practice and to share community and friendship. Sat nam.

… | Surjhe registration 

Register for Kundalini Surjhee 2019 here.

Location: Kasteel de Berckt (near Venlo)

1-5-5.2019, the course starts on Wednesday at 5 PM and ends after lunch on Sunday ca. 1:00 PM