Prijzen Sat Nam Rasayan Opleidingen Nederland 2022.

Level 1 voor 13 lessen:
Lesgeld te betalen voor aanvang van de opleiding                          €1050,-                (12*85 plus 30)
In twee  termijnen. Per termijn €550,-                                                €1100,-
Diploma Sat Nam Rasayan Practitioner Level 1                                    €50,-

Level 2 per jaar voor 13 lessen

Te betalen voor aanvang van de opleiding                                         €1050,-               (12*85 plus 30)
In twee termijnen Per termijn 550,-                                                     €1100,-
Praktijk examen level 2                                                                             €108,-

Voor deelnemers die al hun level 1 hebben gedaan

Losse lessen per keer                                                                                €85,-
Volledige deelname verdiepingsjaar  level 1                                       €690,-                 (12*55 plus 30)

Voor deelnemers die al hun level 2 hebben gedaan

Losse lessen per keer                                                                               €85,-
Volledige deelname verdiepingsjaar level 1                                       €690,-                  (12*55 plus 30)
Volledige deelname verdiepingsjaar level 2 per jaar                        €690,-                  (12*50 plus 30)

Lesgeld 2022 dient per 1 September overgemaakt te zijn en voor termijnbetalingen  per 1 september en 1 Februari 2023.

Price proposal SNR Nederland 2021.

Level 1 for 13 lessons:

Training fees to be paid before the start of the training                  € 1050,-             (12 * 85 plus 30)
In two instalments. Per term € 550, –                                                  € 1100,-
Diploma Sat Nam Rasayan Practitioner Level 1                                      €50,-

Level 2 per year for 13 lessons

To be paid before the start of the training                                          € 1050,-            (12 * 85 plus 30)
In two instalments Per term 550, –                                                       € 1100,-
Practical exam level 2                                                                                 €108,-

For participants who have already done their level 1

Individual lessons each time                                                                      € 85,-
Full participation in an in-depth year level 1                                         € 690,-            (12 * 55 plus 30)

For participants who have already done their level 2

Individual lessons each time                                                                       € 85,-

Full participation in an in-depth year study year level 1                      € 690,-            (12 * 55 plus 30)
Full participation in an in-depth year level 2 per year                          € 580,-            (10 * 55 plus 30)

Training  fees 2022 must be transferred by September 1 and for instalment payments by September 1 and February 1 2023

 

X