Sat Nam Rasayan (SNR) is een eeuwenoude yogische vorm van healing uit India en Tibet. In Sat Nam Rasayan wordt een verhoogde staat van bewustzijn gebruikt om te genezen. Deze meditatieve en neutrale staat bereik je door te oefenen met je zintuigen en elementen. Je verruimt je waarneming.

Je zal door deze bewuste staat in Shunia kunnen leven, een staat van stilte waar alles één is. Dan ben je in staat om spanningen of weerstanden in jezelf, in een ander of in een situatie op te lossen. Je wordt je bewust van wat er speelt en aanwezige blokkades en weerstanden lossen op.

Duizenden jaren was Sat Nam Rasayan een geheime yogatraditie. Sat Nam Rasayan werd alleen in stilte doorgegeven door een meester aan zijn discipel, dit voorrecht was gereserveerd voor slechts enkele hoogontwikkelde studenten. Het proces van training duurde meestal enkele jaren, waarin de Meester zijn student met verschillende methoden vormde totdat hij stabiel in een staat van neutraliteit en stilte kon verblijven. Beoefenaars van deze kunst werden vereerd en de leringen werden beschouwd als hoogste niveau van yoga.

Guru Dev Singh Ph.D., de levende meester van deze traditie, werd traditioneel getraind in Sat Nam Rasayan door Yogi Bhajan, de meester van Kundalini Yoga. Yogi Bhajan was ervan overtuigd dat de wereld een sterke groep genezers nodig heeft in een tijd van grote verandering. Hij wilde de kennis van de oude yogi’s beschikbaar maken voor alle mensen. Kundalini Yoga en Sat Nam Rasayan zijn bijna niet te onderscheiden in de leer van Yogi Bhajan. In 1989 kwam Guru Dev naar Europa en begon Sat Nam Rasayan openbaar te onderwijzen, naar de wens van yogi Bhajan. De Universiteit van Colombo heeft hem een ​​eredoctoraat toegekend voor zijn prestaties op het gebied van complementaire geneeskunde.