Algemene voorwaarden van de Sat Nam Rasayan Healingopleiding te Amsterdam.

1. De Stichting Sat Nam Rasayan Healing organiseert een Sat Nam Rasayan healingopleiding Niveau 1 en Niveau 2 als onderdeel van de International School for Sat Nam Rasayan. Niveau 1 duurt 1 jaar, niveau 2 duurt 2 jaar.

2. De opleiding is erkend door de International School for Sat Nam Rasayan en niveau II wordt afgesloten met een examen. Het examen bestaat uit een geschreven gedeelte en een praktische gedeelte. Het praktische gedeelte wordt afgenomen door Sadhu Singh Khalsa. Om het diploma Sat Nam Rasayan Practitioner (Level 1) te behalen, moet je op alle 12 dagen van de opleiding aanwezig geweest zijn en moet je een opstel inleveren, geschreven in je eigen woorden, met de titel ‘Wat is Sat Nam Rasayan?’ Als je het examen Level 2 behaalt, krijg je het diploma Sat Nam Rasayan Healer.

3. Het praktijkexamen niveau 2 wordt afgenomen in één van de 5 onderwerpen van niveau 2, Elements, Forms and Shapes, Dreamstate, Art of Knowing and Resonance and Impact. Als je praktijk examen niveau 2 niet voldoende is, krijg je een extra opdracht over het onderwerp waarin je geëxamineerd bent of je moet het examen nog een keer doen. Bovendien krijg je yoga- en meditatieoefeningen mee om thuis te doen. Om het praktijkexamen niveau 2 te mogen doen, moet je een cliënt 3 maanden behandeld hebben en een verslag van deze behandeling gemaakt hebben. Dit lever je in bij het examen.

4. Bij vragen van praktische aard kan je contact op nemen met Amrit Sadhana Kaur. Zij zal in principe binnen 24 uur contact met je op nemen, uiterlijk 48 uur. Weet zij het antwoord op je vraag, dan krijg je meteen antwoord. Weet zij het niet, dan zal ze er alles aan doen om er achter te komen en je zo snel mogelijk te antwoorden, normaliter binnen 2 weken, bij uitzondering binnen 4 weken. In zo’n geval krijg je bericht dat we je vraag ontvangen hebben en laten we je weten wanneer wij er uitgebreid op in zullen gaan. Alle informatie die wij van deelnemers binnen krijgen, wordt vertrouwelijk behandeld. Zo wel door de medewerkers van de administratie en de leraren verbonden aan de opleiding.

5. Bij opgave voor de opleiding moet het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend naar Amrit Sadhana gestuurd worden, per post of gescand via email. Dan is ook de betaling verschuldigd. Er moet uiterlijk 14 dagen voor het begin van de opleiding betaald zijn op de bankrekening van de Stichting Sat Nam Rasayan Healing. Er kan ook in 2 termijnen betaald worden, de eerste termijn 14 dagen voor het begin van de opleiding, de 2e termijn 5 maanden na de 1e. Indien de betaling niet voldaan is op het hierboven vermelde moment, krijg je een betalingsherinnering. Als je dan nog niet betaalt, krijg je nog een betalingsherinnering en bellen we je persoonlijk.
Zou je dan nog niet betalen, geeft de organisatie de zaak uit handen aan professionals. De kosten gemaakt door deze professionals moeten dan ook door de in gebreke gebleven deelnemer betaald worden. Deelnemers die voor één dag mee doen, moeten het lesgeld tijdig overmaken zodat het vòòr de betreffende dag op de bankrekening van de stichting staat.

6. Als je na aanmelding en betaling toch besluit niet aan de opleiding mee te doen, heb je 14 dagen de tijd om zonder enige verplichting je aanmelding te annuleren. Als je na deze 2 weken besluit om toch niet mee te doen en je stelt de organisatie van de opleiding (Amrit Sadhana) hiervan op de hoogte, krijg je binnen uiterlijk 4 weken de jou verschuldigde gelden terug. Als je langer dan 14 dagen na je aanmelding besluit om toch niet mee te doen en het is korter dan 3 maanden voor het begin van de opleiding, krijg je het opleidingsgeld niet terug. Wel kan in jouw plaats een andere deelnemer mee doen aan de opleiding. Als je meer dan 3 maanden voor de opleiding besluit om niet mee te doen en je hebt al betaald, krijg je de opleidingskosten binnen 4 weken terug minus E 55,- administratiekosten.

7. Als je klachten hebt, neem dan eerst contact op met Amrit Sadhana. Zij zal je binnen 48 uur laten weten dat ze je klacht ontvangen heeft en zal haar best doen om hem te beantwoorden en verhelpen. Ben je niet tevreden dan is de volgende stap dat je contact op neemt met Sat Atma Kaur Khalsa. Binnen 4 weken zal zij reageren en een gesprek met je aan gaan. Als er meer onderzoek nodig is n.a.v. de klacht kan er een langere periode gemoeid zijn met het oplossen van de klacht, normaliter maximaal 3 maanden. Komen wij er samen niet uit, dan kan je een klacht aanhangig maken bij de School of Sat Nam Rasayan in de persoon van Daya Singh uit Rome (dayasingh@satnamrasayan.it). Hij zal een onderzoek instellen en een uitspraak doen.

8. De organisatie van de opleiding verklaart dat het oordeel van de School of Sat Nam Rasayan voor haar bindend zal zijn en dat de eventuele consequenties (restituties van gelden e.d.) snel afgehandeld zullen worden, in principe in een maand, bij uitzondering (vakanties etc.) binnen 2 maanden. De organisatie zal communiceren met de  klager over de voortgang van de klachtenprocedure elke keer als er nieuwe informatie is. De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden. De schriftelijke informatie uitwisseling over de klacht zal door de stichting Sat Nam Rasayan Healing minimaal 2 jaar bewaard worden.

9.  Als je het niet eens bent met de uitspraak van de School of Sat Nam Rasayan in de persoon van Daya Singh, kan je in beroep gaan bij Sadhu Singh. Hij is internationaal de autoriteit op het gebied van Sat Nam Rasayan. Hij benadert de zaken vanuit een grote neutraliteit. De organisatie van de opleiding verklaart dat zijn oordeel en oplossing van de situatie voor haar bindend zal zijn. De opleiding zal binnen 3 maanden -en eerder indien mogelijk- na de uitspraak van Sadhu Singh alles met betrekking tot de klacht afhandelen.

10. Er geldt een minimum aantal deelnemers voor de opleiding. In principe is dat 10 deelnemers. Zijn er minder dan 10 deelnemers kan de organisatie besluiten om de opleiding toch door te laten gaan. Bij 5 of minder deelnemers zal de opleiding uitgesteld worden totdat er genoeg deelnemers zijn voor een opleidingsgroep.

11. De meditaties die in de opleiding gedaan worden en die mogelijk als   huiswerk gegeven worden, komen uit de traditie van de Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan. De deelnemers krijgen de meditaties toegezonden voor hun eigen gebruik. Het is niet de bedoeling dat de deelnemers de meditaties publiceren tenzij zij hiervoor toestemming hebben van KRI, het Kundalini Research Institute. Het copyright van de gebruikte meditaties ligt bij KRI.

12. Alle informatie van persoonlijke aard, die gedurende de lessen uitgewisseld wordt, is vertrouwelijk. Noch de leraren, noch de deelnemers, noch de organisatiemedewerkers worden geacht die informatie met derden te delen. Zowel de deelnemers als de leraren als de organisatiemedewerkers wordt gevraagd in te stemmen met deze gang van zaken rond vertrouwelijke informatie

13. Indien door overmacht een opleidingsdag of -weekend niet door kan gaan, zal de organisatie van de opleiding met een andere oplossing komen. Bijvoorbeeld een ander weekend voorstellen aan de deelnemers, òf in de tijd na het afgelastte weekend òf aan het eind van de opleiding. Ook in geval een opleidingsdag of -weekend niet door kan gaan in de vaste locatie of met één van de vaste leraren, zal de organisatie een andere ruimte of een andere leraar regelen voor die dag of dat weekend. De organisatie verplicht zich -met liefde- om de deelnemers onder alle omstandigheden het vereiste aantal lesdagen per opleidingsjaar aan te bieden. Mogelijkerwijs zal in dit geval een opleidingsjaar wat langer zijn dan gewoonlijk.